Waar kunnen we u mee helpen?

Waar kunnen we u mee helpen?

psychologisch testen en selectie assessments
Talentmanagement

Talentmanagement

Binnen Talentmanagement staat NIET de huidige functie centraal en de mate waarin voor zijn functioneren aandacht gegeven wordt aan het ontwikkelen van sommige zwakkere competenties. WEL staat binnen Talentmanagement de medewerker centraal en in welke rol zijn talenten het best tot hun recht komen, dit in gezamenlijk belang van medewerker EN organisatie.
Met andere woorden: roei met de stroom mee in plaats van er tegen in. Competentie-ontwikkeling verloopt sneller en genereert meer energie bij sterke aanleg, dan bij beperkte of ontbrekende interesse.

Medewerkers kunnen méér. Benut hun talent en energie!

Signaleren en activeren

Ontwikkelen van talent loont, meer dan geforceerd verbeteren van zwakke punten. BAPAS maakt de intrinsiek sterke punten van medewerkers inzichtelijk en geeft handvatten voor hun ontplooiing. Ontwikkeling leidt tot energie en plezier, in plaats van offers vanuit de medewerker en zijn omgeving.

Start al bij aanname

Talentmanagement begint voor BAPAS al bij de aanname van personeel. Onze assessments geven handvatten om de bijzondere talenten die wij vinden bij sollicitanten te ontwikkelen. Zo zorgt u voor de juiste kwaliteiten en talenten, en in vroeg stadium een match met uw doelstellingen.

Medewerker centraal

Alle BAPAS tests en assessments starten bij de basis: persoonlijkheid, aanleg en ambitie. Talent, sterkten en zwakten herleiden we structureel naar dit fundament. Gevolg: meer bewustzijn van zijn talenten bij de medewerkers zelf, meer begrip, acceptatie en meer eigenaarschap voor zijn verdere ontplooiing.

Maatwerk

BAPAS ontwikkelt Talentmanagement op maat voor uw organisatie.

  • Hulp bij het binnenhalen van de juiste talenten?
  • Bij entree direct zicht op verder ontwikkelpotentieel?
  • Nog onontdekte talenten van uw huidige medewerkers in kaart brengen?
  • Uw managers toerusten om talent binnen hun team te herkennen, te bespreken en te helpen ontwikkelen?
  • Een combinatie van dit alles?

BAPAS smeedt de gewenste aspecten en doelen tot een totaaloplossing of helpt met specifieke vraagstukken.

Functiematching met talent

Bij Talentmanagement gaat het niet om ontwikkeling van zwakkere competenties, maar om de het benutten van juist de sterke competenties. Ofwel: aansluiting van taken, rollen en functies op de individuele talenten van medewerkers. Het matchingsproces is gericht op ontwikkeling, optimalisatie en mobiliteit. Enerzijds blijven individuele talenten soms verscholen, mede omdat er geen beroep op wordt gedaan. Anderzijds zijn talenten vaak wel al bekend, maar ontbreekt nog de ontwikkeling. Voor organisatie en medewerker is het zaak deze tot volle ontplooiing brengen in een rol die daar ten volle aan bijdraagt.

Identificatie van talenten, psychologische tests als basis

Talentmanagement, evenals competentiemanagement, begint met het in kaart brengen van individuele kwaliteiten en talenten. Deze vinden altijd hun basis in de persoon, diens aanleg en ‘natuur’.

De één heeft meer aanleg voor plannen en organiseren, de ander is juist impulsief en creatief. De één is analytisch en intellectueel, de ander actiegericht en operationeel. Met onze tests of assessments brengen we in kaart welke bijzondere talenten uw mensen van nature hebben, of welke juist minder. Concreet, helder en duidelijk onderbouwd.

Van talent naar sterk competentiegedrag

Hoewel Talentmanagement en Competentiemanagement verschillende instrumenten zijn, worden ze vaak in één adem genoemd omdat ze beide uitmonden in het zelfde overkoepelende begrip: competenties. Immers gaat het bij Talentmanagement niet alleen om het herkennen en mobiliseren van talent, maar juist ook om het aansluiten ervan aan taken, rollen of functies. De ‘vertaalsleutel’ hierbij vormen de competenties.

Training en coaching van management

Bij het herkennen en zeker ook het ontwikkelen van talent ligt - naast bij de medewerker zelf - een belangrijke taak bij de leidinggevende of manager. BAPAS traint en coacht uw managers om op een positieve en resultaatgerichte wijze de talenten van uw mensen te identificeren en vooral om instrumenten en handvatten te geven om deze talenten verder te ontwikkelen. De belangen van medewerker én organisatie gaan hier hand in hand.

A&O psycholoog als coach / adviseur

Het klinkt wellicht wat overtrokken, maar bij BAPAS voelen we ons oprecht vereerd als we met onze klanten mee mogen denken en hen mee te helpen hun problemen en uitdagingen op te lossen. Niet in theoretische modellen, maar betrokken, pragmatisch en voor de organisatie kostenbewust. In BAPAS treft u altijd een meedenkend, kritisch en scherp adviseur die u helpt het maximale uit de capaciteiten van uw mensen te halen.

Meer weten over BAPAS Talentmanagement?

Neem contact op met Marten van de Braak, manager Assessments en Organisatieontwikkeling op 020 - 716 24 64 of via info@bapas.nl Hij denkt zeer graag met u mee!
Arbeidspsychologisch advies en selectie
Direct contact
met onze arbeidspsycholoog
drs Marten van de Braak Adjunct directeur / Assessmentspsycholoog
Talentmanagement

klik hier voor meer

Organisatie ontwikkeling

Meer informatie