Waar kunnen we u mee helpen?

Waar kunnen we u mee helpen?

Recruitment in de Zorgbranche
Recruitment in de Zorgbranche

Recruitment in de Zorg

Teleurstellingen met eerdere kandidaten? Bureaus die hun reputatie niet waarmaken? Zelf onvoldoende tijd of expertise? Redenen genoeg om de werving en selectie van uw kader toe te vertrouwen aan BAPAS arbeidspsychologen.

BAPAS heeft een sterke portfolio en een breed netwerk in de zorg. Als geen ander zijn onze recruiters thuis in de transitie naar resultaatgericht werken in de zorg. En weten wij deze te vertalen naar nieuwe competentieprofielen en selectiecriteria. Altijd verrassen wij onze klanten in de zorgsector door de voortvarendheid waarmee wij hun ‘ideale kandidaten’ vinden.

UNIEK: U betaalt onze fee pas na ½ jaar bewezen geschiktheid

Alleen BAPAS maakt haar fee 100% afhankelijk van success-on-the-job

BAPAS combineert een lage fee (15 á 19,5%) met unieke garantie op succes on-the-job:
● €0,0 bij opdracht
● €0,0 bij aanname

● alle kosten van werving & selectie voor rekening en risico BAPAS
● facturering van de fee alleen na 6 maanden succesvol functioneren

Psychologisch testen en assessment zijn bij BAPAS vanzelfsprekend

Waar andere bureaus zich beperken tot CV-match, richt BAPAS zich op de kwaliteit van het selectieproces en zorgvuldige beoordeling. Online assessment en psychologisch onderzoek zijn vaste delen van ons recruitment proces. Evenals de klant willen wij op elk aspect zeker zijn van geschiktheid en juiste match.

Vast & Interim management of Detavast in de zorg – snel & flexibel

Voor opdrachtgevers in de zorg vult BAPAS eveneens tijdelijke functies in. Ook dan laten wij snelheid en flexibiliteit niet ten koste gaan van onze zorgvuldigheid. Omdat interim managers snel moeten presteren, beoordelen wij ze, naast persoonlijkheid, op operationele zachte en ‘harde’ competenties.

KWALITEIT bewijst zich pas achteraf!

Daarom factureren wij onze fee pas NADAT de kandidaat een 1/2 jaar lang die KWALITEIT bewezen heeft !

Onze 6-voudige garantie bij Werving & Selectie:

 1. GEEN betaling bij opdracht (€ 0,0)
  Veel bureaus brengen bij opdracht een zgn. retainer fee in rekening.
 2. GEEN betaling bij aannemen van de kandidaat (€ 0,0)
  Elk bureau factureert hier de gehele of nog resterende fee. Immers is de ‘prestatie’ geleverd. BAPAS gaat als enige bureau vól voor het belang van de klant. Want welke prestatie krijgt deze als de kandidaat in de praktijk niet voldoet?
 3. ALLE werving en selectie kosten voor rekening BAPAS
  Media-inkoop: vacaturesites, jobboards, CV-banken, LinkedIn recruiterseat, social media recruitment faciliteiten. Schrijven vacaturetekst. Psychologisch testen. Competentiegericht assessment. Responsemanagement. Personele kosten voor handling, search, headhunting, communicatie, onderzoek en beoordeling.
 4. INCLUSIEF uitgebreid testen en competentiegericht assessment
  Zonder deze tools voelt, zelfs voor ons als arbeidspsychologen en selectiespecialisten, elk selectietraject aan als geblinddoekte triatlon.
 5. Factuur pas na een ½ jaar bewezen geschiktheid
  Vanzelfsprekend nog steeds no-cure no-pay: geen factuur en € 0,0 betaling als wij geen geschikte kandidaat zouden kunnen leveren.
 6. Laagste prijsniveau in de markt: 15% tot 19,5% jaarsalaris

Het belang van kwaliteit

Als arbeidspsychologen hebben wij een bijzondere positie in recruitment-land. Waar de meeste bureaus kiezen voor snelheid en volume, staat bij ons kwaliteit voorop. Kwaliteit door het hele proces, maar vooral in een gedegen selectie. Dat kost meer inspanning en soms meer tijd, maar alleen dan is het mogelijk uit alle kandidaten de 1 of 2 topkandidaten te selecteren. Waarvan we weten dat de klant er blij van wordt. En wijzelf mogen vertrouwen een half jaar later onze factuur te kunnen versturen.

Welke aspecten onderscheiden BAPAS vanuit kwaliteitsperspectief?

Kennis van de zorgbranche

Kennis van de branche en haar ontwikkelingen stelt BAPAS in staat om beter dan het gemiddelde bureau de personele eisen & wensen van de zorgorganisaties te vertalen naar het juiste zoekprofiel. Opdrachtgevers in de zorg zijn altijd blij met de trefzekerheid van onze recruiters. Maar ook met het tempo en de slagvaardigheid die daarvan het gevolg zijn. Thuiszorg, intramuraal, ambulant, zorg voor ouderen of gehandicapten, van teamleider tot algemeen directeur – BAPAS zoekt, vindt en levert.

Eerst de klant en de organisatie…

De ideale kandidaat moet op alle onderdelen geschikt zijn. Zeker bij een managementrol die complex is, uitdagend en met afbreukrisico. Maar ook moet men naadloos aansluiten bij de organisatie, haar cultuur, ambities, stijl van management en maatschappelijk handelen. Om effectief te kunnen werven en selecteren, zorgen wij voor elke functie deze en vele andere aspecten even goed te kennen als de opdrachtgever zelf. Zodat wij al tijdens de inventarisatie kunnen sparren en adviseren.

Daarná de functie

Veel aandacht besteden wij aan het in kaart brengen van de functie, de benodigde competenties, persoonseigenschappen, affiniteiten en drijfveren. In de praktijk zijn voor een manager in de zorg kennis en ervaring belangrijk, maar lang niet altijd beslissend. Wél zijn dat de ‘zachte’ competenties, de gedragsvaardigheden die kritisch zijn voor succes. Zoals coachend en faciliterend leidinggeven, organisatiesensitiviteit en verandervermogen. Toch – per functie kunnen deze sterk verschillen. Thuiszorgmanager, Locatiemanager, Wijkmanager of algemeen Zorgmanager: per functie én organisatie zijn onze profielen ‘uniek’.

Werving, headhunting en preselectie

Hoe groter de pool van potentiële kandidaten, des te groter de kans op toppers. Nooit stellen we ons tevreden met één of twee acceptabele kandidaten vanuit eerste zoekactie. Via simultane inzet van pull & push instrumenten genereren we allereerst een maximaal aantal potentieel geschikte kandidaten.

Onze headhunting steunt op actieve executive search en benadering via o.a.:

 • LinkedIn e.a. social media (inkoop)
 • Targeted search / head hunting
 • Referral search, via eigen netwerken, recommendaties
 • CV databanken (eigen en via inkoop)

De basis van elke campagne ligt in online job marketing:

 • SEO-geoptimaliseerde vacaturetekst
 • Online campagne op > 30 grote vacaturesites, o.a. Indeed, Jobbird, LinkedIn, etc.
 • Online campagne op niche- en specialistische vacaturesites

Selectiekwaliteit is allesbepalend

Hoe belangrijk ook kwantiteit in het voortraject, uiteindelijk draait het om de kwaliteit van de selectie. Om het beoordelen van competenties en het herkennen van talent. Om analyse van sterkten en zwakten en inschatten van afbreukrisico. Als arbeidspsychologisch bureau leveren wij hier kritische meerwaarde: psychologisch onderzoek en competentiegerichte beoordeling zijn voor ons vanzelfsprekend inclusief.

Tot slot:

Professionaliteit in selectie is waar het écht om gaat

Neemt BAPAS onverantwoord risico met dit zware garantiepakket? Nee. Want zoals bij Online Recruitment wervingskracht onze troef is, onderscheiden wij ons als assessment-bureau door de gedegenheid en professionaliteit in de selectie fase. Daarom vinden wij het geen risico om met onze eigen portemonnee garant te staan voor het goed functioneren van door ons geselecteerde kandidaten.
Werving zorgmanager
Arjan Baan
Regiodirecteur

Sinds begin 2019 helpt en adviseert BAPAS ons bij de werving & selectie van onder andere (interim) Thuiszorgmanagers en een Programmamanager. Als eerste valt ons op het degelijke proces, vanaf het voortraject, de formulering van het profiel en de vacature, tot en met het zoeken, selecteren en aanbieden van kandidaten.

Tot slot vinden wij de nazorg van het bureau heel sterk, ook naar de kandidaten toe.
werving en selectie zorgbranche
Direct contact met onze HR Consultant
Shara van der Ploeg / HR Consultant
Meer informatie