Waar kunnen we u mee helpen?

Waar kunnen we u mee helpen?

Recruitment van HR professionals & management
Recruitment HR management

Recruitment HR-professionals & HR-management

Teleurstellingen met eerdere kandidaten? Bureaus die hun reputatie niet waarmaken? Zelf onvoldoende tijd of expertise? Redenen genoeg om de werving en selectie van uw kader toe te vertrouwen aan BAPAS arbeidspsychologen.

Weinig vakgebieden zien wij vanuit BAPAS explosiever groeien dan Human Resources. Ooit domein van PZ-medewerkers en Personeelsmanagers, omvat HR vandaag een breed spectrum functies en specialismen, van operationeel tot beleidsmatig en strategisch. Binnen BAPAS organiseren wij daarom onze HR-diensten in twee disciplines: HR Consultancy en HR Recruitment. Beide voeden en vullen elkaar aan met kennis, inspiratie, adviezen en praktische ondersteuning.

UNIEK: U betaalt onze fee pas na ½ jaar bewezen geschiktheid

Alleen BAPAS maakt haar fee 100% afhankelijk van success-on-the-job

BAPAS combineert een lage fee (15 á 19,5%) met unieke garantie op succes on-the-job:
● €0,0 bij opdracht
● €0,0 bij aanname
● alle kosten van werving & selectie voor rekening en risico BAPAS
● facturering van de fee alleen na 6 maanden succesvol functioneren

Psychologisch testen en assessment zijn bij BAPAS vanzelfsprekend

Waar andere bureaus zich beperken tot CV-match, richt BAPAS zich op de kwaliteit van het selectieproces en zorgvuldige beoordeling. Online assessment en psychologisch onderzoek zijn vaste delen van ons recruitment proces. Evenals de klant willen wij op elk aspect zeker zijn van geschiktheid en juiste match.

Voorbeelden van HR functies waarvoor BAPAS topkandidaten vond én selecteerde

• HR adviseur
• HR manager
• HR directeur
• HR business partner
• HR-medewerker
• HR Officer
• HR Consultant
• HR Coördinator
• Recruiter
• HR shared service center

KWALITEIT bewijst zich pas achteraf!

Daarom factureren wij onze fee pas NADAT de kandidaat een 1/2 jaar lang die KWALITEIT bewezen heeft !

Onze 6-voudige garantie bij Werving & Selectie:

 1. GEEN betaling bij opdracht (€ 0,0)
  Veel bureaus brengen bij opdracht een zgn. retainer fee in rekening.
 2. GEEN betaling bij aannemen van de kandidaat (€ 0,0)
  Elk bureau factureert hier de gehele of nog resterende fee. Immers is de ‘prestatie’ geleverd. BAPAS gaat als enige bureau vól voor het belang van de klant. Want welke prestatie krijgt deze als de kandidaat in de praktijk niet voldoet?
 3. ALLE werving en selectie kosten voor rekening BAPAS
  Media-inkoop: vacaturesites, jobboards, CV-banken, LinkedIn recruiterseat, social media recruitment faciliteiten. Schrijven vacaturetekst. Psychologisch testen. Competentiegericht assessment. Responsemanagement. Personele kosten voor handling, search, headhunting, communicatie, onderzoek en beoordeling.
 4. INCLUSIEF uitgebreid testen en competentiegericht assessment
  Zonder deze tools voelt, zelfs voor ons als arbeidspsychologen en selectiespecialisten, elk selectietraject aan als geblinddoekte triatlon.
 5. Factuur pas na een ½ jaar bewezen geschiktheid
  Vanzelfsprekend nog steeds no-cure no-pay: geen factuur en € 0,0 betaling als wij geen geschikte kandidaat zouden kunnen leveren.
 6. Laagste prijsniveau in de markt: 15% tot 19,5% jaarsalaris

Waarom kiest BAPAS voor kwaliteit?

Als arbeidspsychologen hebben wij een bijzondere positie in recruitment-land. Waar de meeste bureaus kiezen voor snelheid en volume, stellen wij kwaliteit voorop. Kwaliteit door het hele proces, maar vooral in een gedegen selectie. Dat kost meer inspanning en soms meer tijd, maar alleen dan is het mogelijk uit alle kandidaten de 1 of 2 topkandidaten te selecteren. Waarvan we weten dat de klant er blij van wordt. En wijzelf mogen vertrouwen een half jaar later onze factuur te kunnen versturen.

Welke aspecten onderscheiden BAPAS vanuit kwaliteitsperspectief?

BAPAS is HR-competent in de breedte en in de diepte

HR is een vakgebied waarin BAPAS vanuit meerdere invalshoeken sterk is. Opdrachtgevers betrekken onze expertise in HR projecten, of vragen ons kandidaten in uiteenlopende HR functies psychologisch te onderzoeken of te assessen. Gezien onze ervaring en connecties in de branche, vragen ze ons regelmatig ook hun HR professionals en managers te werven vanuit de markt of ons netwerk. Van HR-medewerker tot HR directeur op holding-niveau: er zijn er nauwelijks HR functies denkbaar waarvoor we geen recruitment opdrachten uitvoeren.

Kennis van de HR-branche

Kennis van de HR-branche en haar ontwikkelingen stelt BAPAS in staat om beter dan het gemiddelde bureau de specifieke eisen & wensen van de klant te vertalen naar het juiste zoekprofiel. Opdrachtgevers zijn altijd blij met de trefzekerheid van onze consutants. Maar ook met het tempo en de slagvaardigheid die daarvan het gevolg zijn. Van HR-medewerker in een productiebedrijf tot HR-directeur bij een personeel-intensieve organisatie: BAPAS zoekt, vindt en levert.

Hoe ziet onze werving en selectie procedure eruit?

Eerst de klant en de organisatie…

De ideale kandidaat moet op alle onderdelen geschikt zijn. Zeker bij een managementrol die complex is, uitdagend en met afbreukrisico. Maar ook moet men naadloos aansluiten bij de organisatie, haar cultuur, ambities, stijl van management en maatschappelijk handelen. Om effectief te kunnen werven en selecteren, zorgen wij voor elke functie deze en vele andere aspecten even goed te kennen als de opdrachtgever zelf. Zodat wij al tijdens de inventarisatie kunnen sparren en adviseren.

Daarná de functie - persoonlijkheid, aanleg en competenties

Veel aandacht besteden wij aan het in kaart brengen van de functie, de benodigde competenties, persoonseigenschappen, affiniteiten en drijfveren. Zo zijn voor een HR-manager kennis en ervaring belangrijk, maar lang niet altijd beslissend. Vaak even belangrijk zijn de ‘zachte’ competenties, de gedragsvaardigheden die kritisch zijn voor succes. Zoals omgevingsbewustzijn, netwerken, samenwerken, onderhandelen, conflicthantering. Of initiatief, leiderschap en resultaatgerichtheid. Per organisatie kunnen deze eisen sterk verschillen. Daarom zijn onze aanlegprofielen én onze competentieprofielen altijd ‘uniek’.

Werving, headhunting en preselectie

Hoe groter de pool van potentiële kandidaten, des te groter de kans op toppers. Nooit stellen we ons tevreden met één of twee acceptabele kandidaten vanuit eerste zoekactie. Via simultane inzet van pull & push instrumenten genereren we allereerst een maximaal aantal potentieel geschikte kandidaten.

Onze headhunting steunt op actieve executive search en benadering via o.a.:

 • LinkedIn e.a. social media (inkoop)
 • Targeted search / head hunting
 • Referral search, via eigen netwerken, recommendaties
 • CV databanken (eigen en via inkoop)

De basis van elke campagne ligt in online job marketing:

 • SEO-geoptimaliseerde vacaturetekst
 • Online campagne op > 30 grote vacaturesites, o.a. Indeed, Jobbird, LinkedIn, etc.
 • Online campagne op niche- en specialistische vacaturesites

Selectiekwaliteit is allesbepalend

Hoe belangrijk ook kwantiteit in het voortraject, uiteindelijk draait het om de kwaliteit van de selectie. Om het beoordelen van competenties en het herkennen van talent. Om analyse van sterkten en zwakten en inschatten van afbreukrisico. Als arbeidspsychologisch bureau leveren wij hier kritische meerwaarde: psychologisch onderzoek en competentiegerichte beoordeling zijn voor ons vanzelfsprekend inclusief.

Tot slot:

Professionaliteit in selectie is waar het écht om gaat

Neemt BAPAS onverantwoord risico met haar garantiepakket tot 6 maanden na aanname? Nee. Want zoals bij Online Recruitment wervingskracht onze troef is, onderscheiden wij ons als assessment-bureau door de gedegenheid en professionaliteit in de selectie fase. Daarom vinden wij het geen risico om met onze eigen portemonnee garant te staan voor het goed functioneren van door ons geselecteerde kandidaten. Zeker niet in onze eigen HR-branche!
werving en selectie hr
Gitta Schatorjé

HR Manager

"Ons spreken bij BAPAS aan: de persoonlijke aanpak en de attente, zorgvuldige communicatie, ook richting de kandidaten. En natuurlijk de superdegelijke selectie, resulterend in voordrachten van uitstekende eindkandidaten.

Dit is mogelijk door haar kennis van facility management en van onze organisatie, en de professionele psychologische en competentiegerichte beoordelingen."

werving en selectie hr
Anton Witte

HR Directeur

“Ik ben erg onder de indruk van de manier waarop BAPAS deze uiterst lastige opdracht succesvol en met groot enthousiasme en inzet heeft volbracht. De samenwerking was uiterst prettig: ik voelde mij steeds echt als een klant behandeld.

De persoonlijke betrokkenheid van de BAPAS consultants werd niet alleen door ADG zelf ervaren, maar ook door de kandidaten."

werving en selectie hr
Direct contact met onze HR Consultant
Pien Coenraad MSc - Adjunct directeur / Senior HR Consultant
Meer informatie