Waar kunnen we u mee helpen?

Waar kunnen we u mee helpen?

Recruitment Finance professionals
Recruitment Finance professionals

Recruitment Finance professionals

Teleurstelling met eerdere kandidaten? Bureaus die hun reputatie niet waarmaken? Zelf onvoldoende tijd of expertise? Redenen genoeg om de werving en selectie van uw managers en professionals toe te vertrouwen aan BAPAS Arbeidspsychologen.

Finance is één van de recruitment disciplines waarin BAPAS van-huis-uit sterk is. Van financieel directeur en corporate controller tot administrateur of debiteurenbeheer: in ons ruim 20-jarige bestaan hebben wij voor opdrachtgevers talloze financieel professionals beoordeeld, en veelal ook vanuit de markt of ons netwerk geworven en geselecteerd. Met plezier zien wij veel van ‘onze’ kandidaten tot de dag van vandaag uitstekend bij relaties functioneren en niet zelden doorstromen naar hogere niveaus.

UNIEK: U betaalt onze fee pas na ½ jaar bewezen geschiktheid

Onze recruitment fee hangt 100% af van job succes

BAPAS combineert een lage fee (15 á 19,5%) met een unieke garantie op succes on-the-job:
● €0,0 bij opdracht
● €0,0 bij aanname

● alle kosten van werving & selectie voor rekening en risico BAPAS
● facturering van de fee alléén na 6 maanden succesvol functioneren

Psychologisch testen en assessment zijn bij ons vanzelfsprekend

Waar andere bureaus zich beperken tot CV-match, richt BAPAS zich op de kwaliteit van het selectieproces en zorgvuldige beoordeling. Online assessment en psychologisch onderzoek zijn vaste delen van ons recruitment proces. Evenals de klant willen wij op elk aspect zeker zijn van geschiktheid en juiste match.

BAPAS recruiters zijn selectie-professionals, geen verkopers

BAPAS is waarschijnlijk het enige bureau dat zijn recruiters volledig specialiseert en inzet op werving en selectie. Bij het gemiddelde bureau in de branche worden recruiters vooral afgerekend op het binnenhalen van nieuwe opdrachten. Bij BAPAS alleen op de kwaliteit van de geselecteerde kandidaten.

KWALITEIT bewijst zich pas achteraf!

Daarom factureren wij onze fee pas NADAT de kandidaat een 1/2 jaar lang die KWALITEIT bewezen heeft !

Onze 6-voudige garantie bij Werving & Selectie:

 1. GEEN betaling bij opdracht (€ 0,0)
  Veel bureaus brengen bij opdracht een zgn. retainer fee in rekening.
 2. GEEN betaling bij aannemen van de kandidaat (€ 0,0)
  Elk bureau factureert hier de gehele of nog resterende fee. Immers is de ‘prestatie’ geleverd. BAPAS gaat als enige bureau vól voor het belang van de klant. Want welke prestatie krijgt deze als de kandidaat in de praktijk niet voldoet?
 3. ALLE werving en selectie kosten voor rekening BAPAS
  Media-inkoop: vacaturesites, jobboards, CV-banken, LinkedIn recruiterseat, social media recruitment faciliteiten. Schrijven vacaturetekst. Psychologisch testen. Competentiegericht assessment. Responsemanagement. Personele kosten voor handling, search, headhunting, communicatie, onderzoek en beoordeling.
 4. INCLUSIEF uitgebreid testen en competentiegericht assessment
  Zonder deze tools voelt, zelfs voor ons als arbeidspsychologen en selectiespecialisten, elk selectietraject aan als geblinddoekte triatlon.
 5. Factuur pas na een ½ jaar bewezen geschiktheid
  Vanzelfsprekend nog steeds no-cure no-pay: geen factuur en € 0,0 betaling als wij geen geschikte kandidaat zouden kunnen leveren.
 6. Laagste prijsniveau in de markt: 15% tot 19,5% jaarsalaris

Het belang van kwaliteit

Als arbeidspsychologen hebben wij een bijzondere positie in recruitment-land. Waar de meeste bureaus kiezen voor snelheid en volume, staat bij ons kwaliteit voorop. Kwaliteit door het hele proces, maar zeker ook in een gedegen selectie. Dat kost meer inspanning en soms meer tijd, maar alleen dan is het mogelijk uit alle kandidaten de 1 of 2 topkandidaten te selecteren. Waarvan we weten dat de klant er blij van wordt. En wijzelf mogen vertrouwen een half jaar later onze factuur te kunnen versturen.

Welke aspecten onderscheiden BAPAS vanuit kwaliteitsperspectief?

Kennis van de financiële branche

Het financiële specialisme van BAPAS komt niet uit de lucht vallen. Finance functies verlangen een scala van harde, maar belangrijker nog, heel specifieke ‘zachte’ competenties. En dat belang neemt toe met het niveau van de functie. In de praktijk blijken de harde functie-eisen voor financials doorgaans vrij gemakkelijk te matchen. Daarentegen kennen de aanlegfactoren in persoonlijkheid en de gedragsvaardigheden vaak aanzienlijke afbreukrisico’s, waarvan de impact oploopt met het belang van de positie.

Geschiktheidsprofiel en psychologische selectie van financials

Financials dienen emotioneel stabiel te zijn, stressbestendig, ook bovengemiddeld overtuigend en assertief, zeker in leidinggevende en control functies, onderzoekend en analytisch sterk, nuchter, niet te meegaand, zakelijk belang voorop. Van nature zien wij hen graag nauwkeurig, gestructureerd, bedachtzaam en voorzien van een hoge mate van doorzettingsvermogen en ambitie. Communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden, in de beroepsgroep veelal geen natuurlijke affiniteit, maken daarnaast vaak het verschil, zeker op (hoger) managementniveau.

Het zwaarwegende belang van persoonlijkheid en competenties zorgt dat de kritische succes factor van de recruitment opdracht niet alleen ligt in het werven, maar vooral ook in het selecteren en beoordelen. BAPAS doet met o.a. psychologische tests, diepte-interviews en competentiegericht assessment, hét specialisme van BAPAS Arbeidspsychologen.

Eerst de klant en de organisatie…

De ideale kandidaat moet op alle onderdelen geschikt zijn. Zeker bij een managementrol die complex is, uitdagend en met afbreukrisico. Maar ook moet men naadloos aansluiten bij de organisatie, haar cultuur, ambities, stijl van management en maatschappelijk handelen. Om effectief te kunnen werven en selecteren, zorgen wij voor elke functie deze en vele andere aspecten even goed te kennen als de opdrachtgever zelf. Zodat wij al tijdens de inventarisatie met de opdrachtgever kunnen sparren en adviseren.

Daarná de functie

Veel aandacht besteden wij aan het in kaart brengen van de functie, de benodigde competenties, persoonseigenschappen, affiniteiten en drijfveren. In de praktijk zijn voor een financieel manager of professional kennis en ervaring belangrijk, maar lang niet altijd beslissend. Wél zijn dat de gedragsvaardigheden die kritisch zijn voor succes. Voor een financial beginnen deze bij denkkracht en persoonlijke effectiviteit. Bij stijgend niveau neemt het belang toe van realisatiekracht, leiderschap en de daarbij behorende competenties. Zeker geldt dit ook voor de interpersoonlijke en beïnvloedingsvaardigheden. Per functie én per organisatie kan het arrangement verschillen. Financieel directeur, Financial manager, Business Control, Corporate controller, Hoofd financiële administratie, accountant: per functie én organisatie zijn ook voor financials onze profielen ‘uniek’.

Werving, headhunting en preselectie van financials

Hoe groter de pool van potentiële kandidaten, des te groter de kans op toppers. Nooit stellen we ons tevreden met één of twee acceptabele kandidaten vanuit eerste zoekactie. Via simultane inzet van pull & push instrumenten genereren we allereerst een maximaal aantal potentieel geschikte kandidaten.

Onze headhunting steunt op actieve executive search en benadering via o.a.:

 • LinkedIn e.a. social media (inkoop)
 • Targeted search / head hunting
 • Referral search, via eigen netwerken, recommendaties
 • CV databanken (eigen en via inkoop)

De basis van elke campagne ligt in online job marketing:

 • SEO-geoptimaliseerde vacaturetekst
 • Online campagne op > 30 grote vacaturesites, o.a. Indeed, Jobbird, LinkedIn, etc.
 • Online campagne op niche- en specialistische vacaturesites

Selectiekwaliteit is allesbepalend

Hoe belangrijk ook kwantiteit in het voortraject, uiteindelijk draait het om de kwaliteit van de selectie. Om het beoordelen van competenties en het herkennen van talent. Om analyse van sterkten en zwakten en inschatten van afbreukrisico. Als arbeidspsychologisch bureau leveren wij hier kritische meerwaarde: psychologisch onderzoek en competentiegerichte beoordeling zijn voor ons vanzelfsprekend inclusief.

Tot slot:

Professionaliteit in selectie is waar het écht om gaat

Neemt BAPAS onverantwoord risico met haar garantiepakket tot liefst zes maanden na aanname? Nee. Want zoals bij Online Recruitment wervingskracht onze troef is, onderscheiden wij ons als assessmentbureau door de gedegenheid en professionaliteit in de selectie fase. Daarom vinden wij het ook bij werving en selectie van financieel managers en specialisten geen risico om met onze eigen portemonnee garant te staan voor het goed functioneren van door ons geselecteerde kandidaten.
werving en selectie finance
Anton Witte

HR Directeur

“Ik ben erg onder de indruk van de manier waarop BAPAS deze uiterst lastige opdracht succesvol en met groot enthousiasme en inzet heeft volbracht. De samenwerking was uiterst prettig: ik voelde mij steeds echt als een klant behandeld.

De persoonlijke betrokkenheid van de BAPAS consultants werd niet alleen door ADG zelf ervaren, maar ook door de kandidaten."

werving en selectie finance
Gitta Schatorjé

HR Manager

"Ons spreken bij BAPAS aan: de persoonlijke aanpak en de attente, zorgvuldige communicatie, ook richting de kandidaten. En natuurlijk de superdegelijke selectie, resulterend in voordrachten van uitstekende eindkandidaten.

Dit is mogelijk door haar kennis van facility management en van onze organisatie, en de professionele psychologische en competentiegerichte beoordelingen."

Direct contact met onze HR Consultant
Pien Coenraad MSc - Adjunct directeur / Senior HR Consultant
Meer informatie