Waar kunnen we u mee helpen?

Waar kunnen we u mee helpen?

Personal coaching
Personal coaching

Vastgelopen in het werk? Problemen met leidinggeven? Optimaal starten in een nieuwe rol? Niet voldoen aan de verwachting van de organisatie of jezelf? Vele voorbeelden waarin individuele coaching uitkomst biedt. Startend vanaf de basis – persoon, aanleg en gedrag - stuurt de BAPAS arbeidspsycholoog stapsgewijs naar hogere persoonlijke effectiviteit. Doel: consequent in de praktijk toepassen van doelmatig functioneel gedrag, leidend tot plezier en succes.

Verhogen van persoonlijke effectiviteit & werkplezier

Individueel maatwerk

In afstemming met de medewerker en de organisatie maakt BAPAS een individueel coaching-plan op. Elk coaching-traject is 100% maatwerk. Achterliggend benut BAPAS structuren, methodieken en expertisen vanuit haar 20 jaar ervaring met de ontwikkeling van personen en organisaties.

Maximale verdieping

BAPAS coaching richt zich op specifieke functionele problemen, verbeterpunten of blokkades op het werk. Met maximale precisie identificeert en analyseert de arbeidspsycholoog het probleem en de oorzaken in de persoon en het gedrag, en pakt deze samen met de medewerker doelgericht aan.

Hoog rendement

Door de intensieve, persoonlijke en 1-op-1 aanpak levert personal coaching sneller resultaat en meer rendement dan welk traditioneel ontwikkelinstrument ook, zoals studie, opleiding of training. Doelgericht werken medewerker én arbeidspsycholoog samen aan stapsgewijze verbetering.

Wanneer is coaching nuttig of nodig?

In principe kan iedere medewerker in aanmerking komen voor arbeidspsychologische coaching. In de praktijk doorlopen vooral managers en stafmedewerkers een coaching-traject. Maar ook een CEO of DGA kan op enig moment behoefte hebben aan een coach of sparring partner.

Typische aanleidingen voor coaching:

 • Inzicht in persoonlijke kwaliteiten en blokkades
 • Kritische competenties blijven achter
 • De organisatie wil een high potential sneller ontwikkelen
 • Intern ontbreken van tijd of coachende expertise
 • Behoefte aan externe sparring partner

Typische resultaten van coaching:

 • Inzicht in persoonlijke sterkten en zwakten
 • Herkennen en aanpakken van ineffectief gedrag
 • Specifieke competenties verbeteren
 • Vaardigheden oefenen en versterken
 • Opheffen van blokkades

Het initiatief tot coaching gaat doorgaans uit van de organisatie. Vaak geeft een medewerker zelf de wens aan, in overleg met de leidinggevende. Van belang is dat iemand gemotiveerd is om kritisch naar zichzelf te kijken en te investeren in zijn of haar persoonlijke groei.

Afhankelijk van het doel zet BAPAS in:

 • Personal coaching: ontwikkeling van talenten en vaardigheden
 • Management coaching: ontwikkeling van specifieke managementvaardigheden
 • Executive coaching: manager (ondernemer, directielid, MT-lid) voelt behoefte aan een sparring partner voor advies en het delen van ervaringen en expertise

Waarom coaching bij BAPAS Arbeidspsychologen?

 • Oorzaak en symptoom - specialist in (onderliggend) gedrag
  Problemen op het werk hebben vrijwel altijd te maken met ineffectief gedrag. Meer vakinhoudelijke kennis en vaardigheden lossen het probleem niet op, want de oorzaak ligt dieper: in de persoon en onderliggende aanlegfactoren in de persoonlijkheid. Elk coaching traject bij BAPAS begint daarom met een uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek. Vaak vinden we hier de sleutel tot verbetering. Deze vindt vervolgens plaats via herkenning van de herkomst van het ‘verkeerde’ gedrag, het bewust zijn van de nadelen, en tenslotte gerichte ombuiging.

 • Coaching en sturing op concrete doelen
  Coaching trajecten bij BAPAS richten zich op beter presteren binnen een concrete competentie, functie of organisatie. Organisatie, medewerker en coach benoemen vooraf het te bereiken doel. Naast deze sturende rol ondersteunt de coach met adviezen en praktische aanpak. Of ook signaleert hij hoe er vanuit de werkomgeving beter gefaciliteerd / geholpen kan worden.

 • Bedrijfskundige insteek
  BAPAS hanteert ook voor coaching een gestructureerde, ‘bedrijfsmatige’ aanpak: concrete doelen, duidelijke planning en SMART afspraken. Tijdens het traject oefent de kandidaat praktische competenties als resultaatgerichtheid, procesmatig werken, plannen en organiseren, gesprekstechnieken, verbale en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid.

 • Aantoonbare verbetering in functioneren
  De gedragsgerichte aanpak van BAPAS leidt tot hogere zelfreflectie. Sterkten en zwakten worden beter begrepen en herkend. Het zelfsturend vermogen neemt toe. Ook krijgt de medewerker handvatten om zijn sterke competenties verder te ontwikkelen en valkuilen te compenseren.

Structuur en opbouw BAPAS coaching

Een coaching traject van BAPAS is altijd op maat. Wel kent het programma een vaste structuur, met onder meer plan van aanpak, persoonlijkheidsonderzoek en afsluitend een rapportage en evaluatie. Het traject duurt gemiddeld 3 tot 6 maanden.

Meer weten over coaching?

Benieuwd wat onze coaches voor u kunnen betekenen? drs Marten van de Braak vertelt het u graag. Hij is bereikbaar op 020 - 716 24 64 of via info@bapas.
Personal coaching
Ivo ten Hoorn

Product Manager Opleidingen

“Voor onze succesvolle opleiding "Controller in een Week" waren we op zoek naar een stuk verdieping. Als input voor de coaching waren we op zoek naar gebruikersvriendelijke en inzichtelijke online ontwikkeltesten.

In BAPAS hebben we een partner gevonden die deze testen uiterst betrouwbaar en secuur voor ons faciliteert. De inzichten en adviezen die voortkomen uit de rapportage zijn direct bruikbaar, helder vormgegeven en prettig omschreven".

Tes inzetten bij Personal coaching
Frank van der Mijn

Loopbaanprofessional en Executive Coach

“Jarenlang was ik erg tegen assessments; als loopbaancoach vond ik dat ik dat de cliënt het zelf het beste weet. Hoewel ik daar nog steeds achter sta, heb ik via BAPAS de grote toegevoegde waarde van een goed, wetenschappelijk gefundeerd assessment leren ontdekken.

BAPAS zelf ervaren wij als een zeer klantgerichte, sympathieke organisatie, geleid door een deskundige en ondernemende directeur-eigenaar."

Arbeidspsychologisch advies en selectie
Direct contact
met onze arbeidspsycholoog
drs Marten van de Braak Adjunct directeur / Assessmentspsycholoog
Personal coaching

klik hier voor meer

Organisatie ontwikkeling

Meer informatie