Waar kunnen we u mee helpen?

Waar kunnen we u mee helpen?

Organisatie-ontwikkeling
Organisatie ontwikkeling

Organisatie-ontwikkeling

BAPAS ondersteunt haar klanten met een groot aantal diensten op het gebied van Organisatieontwikkeling. Leidend hierbij is onze visie, dat de kwaliteit van de medewerkers mede wordt bepaald door de mate waarin de organisatie de randvoorwaarden tot optimaal presteren creeert. Zulke faciliterende voorwaarden zijn o.a. inspirerend leiderschap, uitdagende maar beheersbare functie-inhoud, concrete doelen en resultaatverwachtingen, heldere en ontwikkelingsgerichte organisatie, efficiënte overlegstructuren, competente collega's en een ambitieuze, plezierige werksfeer. In al onze HR-diensten komen deze aspecten terug.
Competentie management


Via competentiemanagement helpt BAPAS de gewenste gedragsvaardigheden of competenties van medewerkers te concretiseren en af te stemmen op de doelstellingen van de organisatie:

 • Duidelijkheid voor elke medewerker over de gewenste vaardigheden in de functie
 • Samenstelling van functie- en organisatiespecifieke competentiesets
 • Advies bij de benoeming van (kern)competenties en hun onderliggende gedrag
 • Opstap naar resultaatgericht werken en performance management

LEES VERDER

Resultaatgerichte functiebeschrijving


Advies, ondersteuning of integrale uitvoering van functieanalyses en het ombouwen van functiebeschrijvingen en job profiles van ‘taakgericht’ naar ‘resultaatgericht’:

 • Duidelijkheid voor medewerker én manager over wat de functie verwacht
 • Per functie: benoeming van resultaatgebieden, doelstellingen en KPI’s
 • Per functie: benoeming van kritische competenties en succesvol gedrag
 • Richtinggevend instrument bij persoonlijke en professionele ontwikkeling

LEES VERDER

Prestatiemanagement


Advies, hulp of projectmatige overstap naar Performance Management en ‘resultaatgerichte’ inrichting en uitvoering van de HR-cyclus:

 • Toerusting door BAPAS met moderne en effectieve personeelsinstrumenten
 • Goede prestaties worden objectief duidelijk, ook voor de medewerker zelf
 • Transparantie en houvast in functioneren & beoordelen van medewerkers
 • Oorzaken in plaats van symptomen bestrijden; sturing & grip op de organisatie

LEES VERDER

Trainingen


Via compacte 1-daagse trainingen dragen arbeidspsychologen van BAPAS praktische kennis en vaardigheden over op lijnmanagers en HR professionals:

 • Training 1: Functioneren & beoordelen van medewerkers
 • Training 2: Coachend leidinggeven – theorie en praktijk
 • Training 3: Personeelsselectie – alle stappen van werving tot eindselectie
 • Combinatie van theorie, praktijkoefening en arbeidspsychologische know-how

LEES VERDER


Personal coaching


Gestructureerde arbeidspsychologische coaching op persoonlijke effectiviteit door oorzaakherkenning en stapsgewijze verbetering van minder functioneel gedrag:

 • Persoonlijke SWOT analyse, inzicht in ineffectief gedrag en achterliggende oorzaken
 • Opheffen van blokkades
 • Oefening en verbetering van doelmatig gedrag en specifieke competenties
 • 100% maatwerk, op basis van individueel coachingplan

LEES VERDER

Medewerkerstevredenheidsonderzoek


Advies, ondersteuning of integrale uitvoering van MTO-projecten, vanaf concept, vragenlijsten en communicatie t/m online veldwerk, rapportage, analyse & evaluatie:

 • Meten van de kwaliteit van de organisatie en de betrokkenheid van medewerkers
 • Opstellen van organisatie-SWOT en stellen van operationeel-tactische prioriteiten
 • Onmisbaar bij sturing van de organisatie en de prioritering van beleidskeuzen
 • Uitbesteding van MTO aan een extern specialist is altijd beter dan zelf doen

LEES VERDER

BAPAS MAAKT UW ORGANISATIE ‘BETER’

Duidelijkheid voor medewerkers in wat de onderneming van ze verwacht... Competente en gemotiveerde professionals die kansen krijgen om zich te onderscheiden en te groeien in hun loopbaan... Betrokkenheid van personeel meten, hun ideeën & wensen inventariseren… Managers coachen op resultaatgericht werken, functioneren & beoordelen, effectief leidinggeven… HR-professionals trainen in personeelsselectie... Oorzaken van minder functionerende teams en afdelingen boven water krijgen... Oorzaken bestrijden in plaats van symptomen. BAPAS Arbeidspsychologen heeft de passie om bedrijven, organisaties en hun medewerkers ‘beter’ te maken. Dat we daarvoor ook de kennis, de ervaring en de instrumenten in huis hebben laten wij u graag ontdekken in een vrijblijvend en altijd leerzaam kennismakingsgesprek.

Direct contact met één van onze medewerkers?

"100% van onze klanten beveelt BAPAS aan"

Klik op het "klanten vertellen vignet" om alle afzonderlijke aanbevelingen te lezen.

Organisatie-ontwikkeling
Hester Noorman

HR Director

"In ons MD-programma heeft de toegevoegde waarde van BAPAS met name ook gelegen in het meedenken vanaf de ‘tekentafel’ tot en met de praktische uitrol van de uitkomsten van het MD-programma.

De objectieve, flexibele , kritische en oplossingsgerichte approach van BAPAS is ons zeer goed bevallen.

Na een aantal maanden intensieve samenwerking met BAPAS zijn onze verwachtingen overtroffen."

Medewerkers tevredenheidsonderzoek
Michael Rustwat

General Manager

"Een MTO was nog nieuw voor ons, maar BAPAS hield gedurende het hele traject strak de regie. Eerst helder de organisatie en onze behoeften in kaart brengen en de aanpak daarop afstemmen.

De rapportages overtreffen onze verwachting: diepgaand, uitgebreid en perfect inzichtelijk op alle onderdelen. Met de concrete en daadwerkelijke uitkomsten konden we direct aan de slag. Je kunt heel goed zien waar en op welke punten aandacht nodig is."

Resultaat gerichte functiebeschrijving
Bob Koevoets

HR Manager

"Een belangrijk onderdeel van het verbeteren van de interne organisatie is een overstap van taakgericht werken naar een meer resultaatgerichte geweest. BAPAS heeft hiervoor onze functies resultaatgericht beschreven en handvatten gegeven meer doelgericht te werken.

De dienstverlening van BAPAS is zeer professioneel en prettig geweest, zowel voor de medewerkers als voor de managers. Laagdrempelig in de benadering en gesprekken, hoogwaardig in de output."

Meer informatie