020 71 62 464

Case Fit For Free - Medewerkerstevredenheidonderzoek

Project:
Medewerkerstevredenheidonderzoek in opdracht van Fit For Free

najaar 2015

Met bijna 80 vestigingen is Fit For Free één van ’s lands grootste fitnessketens. Fit For Free richt zich op iedereen die een goede gezondheid ziet als voorwaarde voor een aangenaam leven. Door een aansprekende formule, hoge klantgerichtheid en aantrekkelijke prijzen maakt Fit For Free fitness voor iedereen toegankelijk, ook financieel. De laagdrempelige formule slaat aan: Fit For Free is de snelst groeiende fitnessketen van Nederland.

Aanpak:

Najaar 2015 hield BAPAS in opdracht van de directie van Fit For Free een organisatiebreed medewerkersontevredenheidonderzoek (MTO) onder 1500 medewerkers verdeeld over 9 regio’s. Het Projectplan, tot stand gekomen na diepgaande behoefte-inventarisatie door BAPAS gedurende meerdere sessies, specificeert o.a. de te enquêteren thema’s, de interne communicatie, vormgeving en gemak van de vragenlijst, de anonimiteitgaranties voor de medewerkers en het productiedraaiboek.

De Fit For Free medewerkers beantwoordden online 108 vragen binnen 11 thema’s. Elke vraag is verwoord als een stelling, te beoordelen over een 5-pts schaal van ‘helemaal eens’ tot ‘helemaal oneens’. Ook is er per thema een vrij invoerveld voor opmerkingen of suggesties. De enquête bevat tevens een zogenaamde Net Promotor Score (‘In hoeverre zou je anderen aanraden bij de organisatie te gaan werken’?) en een Prioriteitenmatrix.

De rapportage, verdeeld in Hoofdrapport, Regiorapport en Bijlagen, geeft in eerste instantie de tevredenheidscores weer binnen de diverse thema’s, zowel cijfermatig als grafisch. Het Regiorapport tenslotte zoomt in op de deelscores per regio en per vestiging, en zet deze af tegen ondermeer de gemiddelde (landelijke) score. De Bijlage rubriceert o.a. alle opmerkin-gen, tips en suggesties. Bij deze rapportage op 3 niveaus krijgen managers zowel landelijk als regionaal en lokaal duidelijk inzicht in sterke en minder sterke punten, als sleutel voor ontwik-keling en concrete verbeteracties.

Hoe ervaren?

Michael Rustwat, General Manager Fit For Free: “Als grootste landelijke fitnessorganisatie, met bijna 80 vestigingen, is ons succes mede afhankelijk van de inzet en motivatie van onze 1750 medewerkers. We waren daarom blij dat BAPAS, onze HR partner voor o.a. psycholo-gisch testen en recruitment, ook professioneel medewerkerstevredenheidsonderzoek uit-voert. Een MTO was nog nieuw voor ons, maar BAPAS heeft ons uitstekend meegenomen en geadviseerd in het hele proces. Zowel voorbereiding als uitvoering kwamen als sterk over. Eerst helder de organisatie en onze behoeften in kaart brengen, achterhalen wat wij nodig hebben, en de aanpak daarop afstemmen, inclusief advies over de thema’s en vraagstellin-gen. Gedurende het hele traject hield BAPAS strak de regie”.

“De rapportages overtreffen onze verwachting: diepgaand, uitgebreid en perfect inzichtelijk op alle onderdelen. Met de uitkomsten konden we direct aan de slag. Met concrete en daadwer-kelijke actie, zeker ook doordat BAPAS de landelijke uitkomsten gebruikt als benchmark voor de regionale- en vestigingsverschillen. Je kunt heel goed zien waar en op welke punten aan-dacht nodig is. Ook het contact was heel prettig, BAPAS hield ons goed op de hoogte van de voortgang, tijdens het hele project”.

Hester Noorman, HR Director I DQ&A Media Group

“Wij hebben ervaren dat de dienstverlening van BAPAS meer is dan het uitvoeren van ontwikkelonderzoeken en assessments. In ons MD-programma heeft de toegevoegde waarde van BAPAS met name ook gelegen in het meedenken vanaf de ‘tekentafel’ tot en met de praktische uitrol van de uitkomsten van het MD-programma. 

Er zijn kritische noten gekraakt en spiegels voorgehouden, we hebben een mooie ‘gereedschapskist’ met tools gekregen die we direct kunnen implementeren binnen onze organisatie en…heel belangrijk een nu zeer enthousiast management dat actief hiermee aan de slag wil!”

Hans van Leeuwen, HR directeur l Asito

"Sinds 2001 test of assesst Bapas voor Asito onze potentiële nieuwe medewerkers, van Objectleiders tot directie. Bij al deze diensten telt voor ons dat Bapas meedenkt met de klant en haar werk kwaliteit- en resultaatgericht aanpakt.

Van de kennis en ervaring die Bapas inmiddels van ons bedrijf heeft opgedaan, maken we dankbaar gebruik als we met elkaar sparren over issues inzake het personeelsmanagement van Asito. Bapas is daarbij een gewaardeerde adviseur."

online recruitment

Gerco van de Schootbrugge, Financieel manager en personeelsfunctionaris l Frapak Packaging B.V.

“BAPAS ondersteunt ons al bijna 10 jaar bij de werving en selectie van nieuwe collega’s. Bij het opstellen van vacatureteksten en de eerste selectie van personeel (‘e-Recruitment’) geeft BAPAS ons professioneel advies.

Het contact met BAPAS verloopt altijd prettig. Korte lijnen, vast aanspreekpunt, maar nooit opdringerig. Ook de snelheid van handelen spreekt mij erg aan.”

Online Recruitment

Alain van den Berg, Head Recruitment l Accent Circonflexe Groupe B.V.

“BAPAS helpt ons geweldig via e-Recruitment. Dit zorgt voor veel sollicitaties en bovendien van veelal goede kwaliteit. BAPAS vertaalde onze briefing naar een pakkende advertentie met een trefzeker profiel.

Wij zijn zeer te spreken over het meedenken, de uitvoering van de vacaturetekst en de adviezen bij de invulling van de functie. BAPAS is een bevlogen en gemotiveerde club!”

Bel me terug

Interessante vacature, of gewoon een vraag? Laat ons u terugbellen.

MEER INFORMATIE

Bel of mail

drs Pien Coenraad
Senior HR consultant

020-7162464
pien.coenraad@bapas.nl

 

Contact

Neem contact met ons op

BAPAS is landelijk actief vanaf 1999 en werkt zowel vanuit de eigen vestiging in Amsterdam-Sloterdijk als op locatie. Aan het bedrijf zijn consultants verbonden in uiteenlopende HR-disciplines, als arbeidspsychologie, bedrijfskunde, cultuur & organisatie.

U kunt ons ook bereiken middels het contactformulier:
Volg ons via de volgende social media
LAAT HIER UW VRAAG ACHTERSTEL UW VRAAG
Consultant

Sorry

Op dit moment is er niemand online. Laat uw gegevens hier achter, dan nemen wij contact op.

Bedankt

Bedankt voor de informatie, we nemen snel contact met u op.