Selectie-assessment
Selectie-assessment

Is uw kandidaat echt geschikt om de functie succesvol te vervullen? Beheerst hij alle competenties? Waar liggen de sterkten, zwakten en afbreukrisico’s? Vragen waarop cv’s en de eigen gesprekken vaak onvoldoende antwoord geven. Onderzoek ‘onder de motorkap’ is nodig: naar de persoon, capaciteiten, competenties, drijfveren... In hoeverre matchen deze met de functie? Ons selectie-assessment geeft u uitsluitsel. Met adviezen die u altijd winst opleveren en voor veel schade kunnen behoeden.

Uw kandidaat – onze diagnosekracht - oordeel & advies

Stevige verdieping in functie en organisatie

Centraal staat de geschiktheidsbeoordeling voor de functie. Maar zeker ook belangrijk is diepgaande kennis m.b.t. cultuur, ambities, leiderschap, medewerkers en alle specifieke achtergronden. Dit om met zekerheid te kunnen adviseren tussen perfect match en no-go.

Heldere onderbouwing naar concreet advies

Intelligentie, persoonseigenschappen, drijfveren: in welke mate tonen zij belemmeringen of juist talenten? En de competenties, die er op inenten? Wat is ontwikkelbaar, wat moeilijker? Dit alles logisch en begrijpelijk onderbouwd onderweg naar een heldere conclusie.

Contact met de eigen assessmentpsycholoog

Bij BAPAS heeft u direct contact met de eigen assessmentpsycholoog, vanaf intake bij u op het bedrijf t/m toelichting op de bevindingen en het advies. Een professional die – mits gewenst - het liefst uw steun, toeverlaat en HR sparringpartner wil zijn.

Selectie-assessment betaalt zich in X-voud terug

Uiterst geschikt of slechts middelmatig geschikt? In de praktijk een wereld van verschil. In productiviteit, in kwaliteit, in klantgerichtheid, in verbeter-initiatieven, in voorbeeldfunctie, inspiratie en indirect in continuïteit, groei en winst. Voor een medewerker geldt dit al voor 100% , voor een manager, directeur of bestuurder exponentieel.

Maar blijkt iemand later ongeschikt, dan is de situatie veel ernstiger. De schade is in dat geval enorm, zowel financieel als bedrijfsmatig. Tel maar op: afgenomen productiviteit, verloren tijd en hernieuwde kosten van vervanging. En dan nog de demotiverende werking van dit alles op de rest van de organisatie. Kortom: de prijs van een selectie-assessment staat in geen enkele verhouding tot de winst of de mogelijke schade.

Deskundige, betrokken arbeidspsychologen

Voor de arbeidspsychologen van BAPAS is elk assessment een nieuwe intellectuele uitdaging. We zijn er trots op dat onze klanten vertrouwen op onze conclusies, en zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid tot een betrouwbaar geschiktheidsadvies te komen. Kandidaten vertellen ons dat ze de assessment-dag ervaren als vermoeiend, maar zeker als nuttig, professioneel en leerzaam ervaren. Zelfs wanneer het advies negatief is.

Als opdrachtgever treft u in uw BAPAS assessmentpsycholoog en breed HR specialist een prettig en vooral professioneel en deskundig sparringpartner.

Zonder maat kun je niet meten….

Daarom verdiept de assessmentpsycholoog die het onderzoek gaat uitvoeren zich eerst uiterst grondig in uw organisatie en het gewenste profiel. Aan de orde komen niet alleen de functie zelf, verlangde competenties, gewenste persoonseigenschappen en intellectuele capaciteiten, maar ook de organisatie, de achtergronden, de cultuur, doelen en ambities die de kandidaat moet delen. En vanzelfsprekend is de assessmentpsycholoog nieuwsgierig naar bijzondere aandacht- of twijfelpunten vanuit de opdrachtgever en/of lijnmanagement.

Gedegen ‘waarheidsvinding’

Gedurende het assessment vallen alle puzzelstukjes op hun plaats. Aan het eind van de dag kennen we uw kandidaat door en door: zijn sterkten en talenten, maar ook zijn zwakkere kanten. Wij vormen een duidelijk beeld van belemmeringen, ontwikkelpotentieel en afbreukrisico’s. Per saldo komen we tot een betrouwbaar en concreet onderbouwd oordeel over de mate waarin de kandidaat voor de functie geschikt is.

Rapportage: conclusie en advies

De assessmentrapportages van BAPAS zijn diepgaand, helder en concreet. Maar vooral ook logisch en begrijpelijk redenerend naar het eindoordeel. De rapportage bestaat uit een hoofdrapport waarin de assessmentbevindingen van de psycholoog, samenvatting van de uitkomsten van alle tests, de competentiewaarderingen, alles uitmondend in een conclusie en geschiktheidsoordeel.

Daarin detailaandacht voor sterkten, talenten, afbreukrisico’s, maar ook voor verbeterpunten en ontwikkelmogelijkheden. Dit is van grote waarde in begeleiding en coaching als de kandidaat in dienst komt.

Onze arbeidspsychologen zijn NIP geregistreerd.Selectie-assessment

"100% van onze klanten beveelt BAPAS aan"

Klik op het "klanten vertellen vignet" om alle afzonderlijke aanbevelingen te lezen.

Selectie-assessment
Sebastiaan Meijer

Regiomanager

"BAPAS ondersteunt door het toetsen van interne kandidaten middels assessments bij doorstroom. Doordat ze goed weten welke eisen we stellen aan onze kandidaten en bekend zijn met onze organisatie komen we tot de beste match.

Hierbij stel ik de persoonlijke aandacht, de gedrevenheid en de snelheid in handelen zeer op prijs."

Selectie-assessment
Jean-Paul Frishert

Financial Director

"Tsubakimoto Europe BV maakt daarom sinds begin 2011 gebruik van de expertise van BAPAS om de geschiktheid van nieuwemedewerkers in kaart te brengen om zo efficiënt en volledig mogelijk gebruik te kunnen maken van haar menselijk kapitaal.

“Voorheen haalden we mensen zonder assessment binnen, maar deze bleken in de praktijk niet altijd volledig geschikt te zijn. Dit heeft niet alleen de nodige tijd, maar ook veel geld gekost. We kiezen er daarom nu bewust voor een professionele partner op dit vlak in te schakelen.”

Selectie assessment
Anouck Rodenhuis

HR Adviseur

"Gemeente Harlingen is erg tevreden over de samenwerking met BAPAS bij de selectie en geschiktheidsbeoordeling van Teamleiders. Wat mij opvalt is dat BAPAS snel en proactief kan schakelen.
De match met het gewenste profiel werd helder via uitgebreide rapportages, vergezeld van goede telefonische toelichting."

Entree assessment
Jan Bakker
Operationeel Directeur

"Als groot-regionaal schoonmaakbedrijf willen wij dat onze medewerkers en managers meer zijn dan alleen goed geschoolde vakmensen. Regelmatig schakelen we daarom BAPAS in bij entreeselectie, bij ontwikkelassessments en bij psychologisch testen.

Als adviesbureau levert men goede prijs/prestatie. In het bijzonder komt dat naar voren bij de selectie en aanname van managers, wanneer ze via assessments nieuwe inzichten geven in een ogenschijnlijk goede kandidaat."
Arbeidspsychologisch advies en selectie
Direct contact
met onze arbeidspsycholoog
drs Marten van de Braak Adjunct directeur / Assessmentspsycholoog
Selectie-assessment
Meer informatie
LAAT HIER UW VRAAG ACHTERSTEL UW VRAAG
Consultant

Sorry

Op dit moment is er niemand online. Laat uw gegevens hier achter, dan nemen wij contact op.

Bedankt

Bedankt voor de informatie, we nemen snel contact met u op.