Ontwikkel-assessment
Ontwikkel-assessment

Organisaties zijn als levende organismen. Functies en medewerkers evolueren permanent. Als werkgever of HR-professional regisseert u dit proces en denkt u mee in de groei en ontwikkeling van uw medewerkers. Als mensen goed presteren. Ambitie tonen. Toe zijn aan een loopbaanstap. Maar ook als prestaties terugvallen, of als uitdaging en motivatie afnemen. Waar liggen de talenten, ambities en potentie van een medewerker? De oorzaken van minder goed functioneren? Het BAPAS ontwikkel-assessment geeft het antwoord.

Iedereen op de juiste plek en haal meer uit uw medewerkers

Talent, motivatie en ontwikkelpotentie

Het BAPAS Ontwikkelassessment is een gezamenlijke zoektocht van psycholoog en medewerker naar diens talenten, vaardigheden, ambitie en ontwikkelpotentieel. Met oog op de loopbaanontwikkeling binnen de organisatie. Of bij afnemende motivatie in de huidige rol.

Analyse & advies bij disfunctioneren

Functies groeien, eisen veranderen. Groeit een medewerker mee? Is hij in staat en gemotiveerd de benodigde competenties te verwerven of ontwikkelen? En zo niet – welke rollen en niveaus komen in aanmerking op basis van aanleg, motivatie en leervermogen?

Startpunt Persoonlijk Ontwikkelplan

Naast aanleg, capaciteiten, drijfveren en ambities, onderzoekt het BAPAS Ontwikkelassessment de kwaliteiten en capaciteiten en inventariseert het de ontwikkelpunten. Onze rapportage vormt een ideaal uitgangspunt voor een persoonlijk ontwikkelplan.

Klantvraag is leidend. Medewerker staat centraal.

Personen groeien, functies veranderen. Bij het ontwikkel-assessment staat de medewerker centraal, al dan niet in relatie tot een interne functie. Logischerwijs is elk ontwikkel-assessment uniek, reden ook waarom BAPAS haar ontwikkel-assessments volledig op maat inricht. De onderzoeksvraag van de klant is leidend, de capaciteiten en talenten van de medewerker staan centraal.

Tegen achtergrond van huidige of geambieerde functie?

Is de ontwikkeling in een huidige functie of die naar een geambieerde functie onderdeel van het onderzoek? Dan projecteren wij onze bevindingen & adviezen tegen die achtergrond. Staat de onderzoeksvraag los van enige functie? Dan gaan psycholoog en kandidaat samen op onderzoek naar diens talent, sterkte/zwakte, drijfveren, ambitie en potentie. In de praktijk komt het vaak neer op een combinatie van beide.

Assessmentpsycholoog als onderzoeker, adviseur en coach

Bewustwording, herkenning, inzicht in de eigen talenten, sterkten en zwakten – het ontwikkel-assessment is niet alleen een diagnose-instrument, maar ook vooral een leermiddel en een leerbelevenis. Tegelijk geeft het een boost aan de kritische zelfreflectie. Een volle dag gaat uw medewerker samen met de assessmentpsycholoog op zoek naar zichzelf. Naar de talenten, ontwikkelpunten en – waar nodig – de oorzaken van problemen in de huidige functie.
Geleidelijk komen tijdens het assessment aanleg, vaardigheden en ontwikkelpotentieel in kaart. Ontstaat een sterkte/zwakte beeld van de gedragscompetenties. Veranderen vragen van de organisatie én de medewerker in antwoorden. En vindt vertaling plaats naar de loopbaan, met zowel de huidige als mogelijk toekomstige functies.
Anders dan bij selectie, werken bij het BAPAS ontwikkel-assessment psycholoog en medewerker aan gedeeld inzicht. Dit assessment heeft daardoor duidelijk ook een coachend karakter.

Handvatten voor persoonlijke en professionele ontwikkeling

Het BAPAS Ontwikkelassessment combineert persoons- en capaciteitenonderzoek met algemene sterkte/zwakte-analyse. Aansluitend inventariseren we samen met de medewerker diens talenten en ontwikkelpunten. Enerzijds hoe die zich verhouden tot de onderzoeksvraag en de organisatiebehoefte, anderzijds tot de wensen, en mogelijkheden van de kandidaat.
Het totaal van de sterkte-zwakte analyse en de ontwikkelpunten vormen een ideaal startpunt voor een Persoonlijk Ontwikkelplan.

Betrokken arbeidspsychologen

Voor de arbeidspsychologen van BAPAS is elk assessment een nieuwe intellectuele uitdaging. We zijn er trots op dat onze klanten vertrouwen op onze bevindingen, maar ook dat de kandidaten ons laten weten dat zij de assessmentdag als prettig, leerzaam en bijna altijd als eye-opener hebben ondergaan.

Het BAPAS ontwikkelassessment verdient u altijd terug

Directe winst:

  • Organisatie krijgt duidelijkheid over de potentie en ambitie
  • Medewerker krijgt inzicht in de eigen sterkten en zwakten
  • Handvat voor gerichte persoonlijke ontwikkeling
  • Hulpmiddel en second opinion bij loopbaanvervolg
  • Acceptatie van loopbaanbeslissingen

Termijn-winst:

  • Meer rendement: uw medewerker zal beter functioneren
  • Hefboomwerking: ook omgeving en collega’s profiteren
  • Meer plezier, motivatie en succes in het werk
  • Behoud en ontwikkeling van human capital

Onze arbeidspychologen zijn NIP geregistreerd.Ontwikkel-assessment

"100% van onze klanten beveelt BAPAS aan"

Klik op het "klanten vertellen vignet" om alle afzonderlijke aanbevelingen te lezen.

Ontwikkelassessment
Marili van Wijk

Hoofd HRM

"Intermaris schakelt BAPAS structureel in voor het uitvoeren van zowel selectie- als ontwikkelassessments.

Het zijn zorgvuldige rapportages die concrete handvatten bieden om ontwikkelafspraken met de medewerker te maken. We zijn dan ook erg tevreden over de samenwerking."

Ontwikkelassessment
Liza Gan

HR manager

"Bapas heeft ons geholpen met ontwikkelassessments. Deze assessments worden zeer grondig uitgevoerd. Al vanaf het eerste contact wordt er snel en prettig gecommuniceerd.

Wij hebben nu meerdere assessments afgenomen, en zowel de kandidaten als wijzelf hebben dit als zeer prettig ervaren. De rapportages geven duidelijke handvatten om verdere ontwikkeling vorm te geven. In één woord: professioneel!"

Arbeidspsychologisch advies en selectie
Direct contact
met onze arbeidspsycholoog
drs Marten van de Braak Adjunct directeur / Assessmentspsycholoog
Ontwikkel-assessment
Meer informatie
LAAT HIER UW VRAAG ACHTERSTEL UW VRAAG
Consultant

Sorry

Op dit moment is er niemand online. Laat uw gegevens hier achter, dan nemen wij contact op.

Bedankt

Bedankt voor de informatie, we nemen snel contact met u op.